Werkwijze

Omdat meestal kennis en ervaring niet aanwezig zijn bij stichting Cephas om zelf projecten ter hand te nemen zal de taak van de stichting vaak zijn het financieren en controleren van de projecten in bovengenoemde landen. Derhalve wordt gezocht naar een organisatie of instantie in het betreffende land in Zuidoost-Azië en/of in Nederland die de knowhow en expertise hebben om deze projecten ter hand te nemen en uit te voeren.

PROJECTEN – AANVRAAG PROCEDURE

Het stichtingsbestuur zal aanvragen zorgvuldig bestuderen en behandelen waarna een besluit wordt genomen. Het is ook mogelijk dat één van de bestuursleden naar het land afreist om de lokale situatie te bekijken en te rapporteren aan het bestuur om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen om wel of niet in het project te investeren.

PROJECTEN – AANVRAGEN

De volgende projecten komen in aanmerking voor ondersteuning door Cephas:

  • ondersteuning aan jonge mensen die zich voor korte tijd verdienstelijk willen maken in ontwikkelingslanden die geografisch liggen in Zuidoost-Azië.
  • humanitaire projecten in de vorm van microkredieten maar ook door kleine schenkingen.